Презиме и име адреса телефон град
1. Миладиновић (Миодраг) Благоје Карађорђева 20/6 322727

063 – 1749028

Краљево
2. Виторовић (Ненад) Предраг Моше Пијаде 12/5 313015

065 – 3130015

Краљево