Презиме и име адреса телефон град
1. Ђокић (Стева) Весна Југ Богданова 23/2 231647

064 – 1176524

Краљево
2. Милетић – Миладиновић (Драгољуб) Данијела 4. Краљевачког батаљона 25/33 318000

063 – 8611671

Краљево