Презиме и име адреса телефон град
1. Пецић (Верољуб) Дејан Кнез Михајлова 5 621671

064 – 8827727

Врњачка Бања
2. Андријанић (Драгомир) Стаменко Стара стругара 3/1 36812

063 – 7044354

Рашка
3. Савић (Љубисав) Векослав Рада Кончара 48 375745

062 – 761480

Краљево
4. Лутовац (Микаило) Новак Грачац 187/А, Подунавци 671182

065 – 2107850

Краљево
5. Савићевић (Миодраг) Аница Карађорђева 9/2/11 323812

064 – 2942087

Краљево
6. Никић (Милан) Жељко Драгана Марковића 9 734335

063 – 659734

Рашка
7. Илић (Војислав) Предраг Др Зоре Илић-Обрадовић 25/4 391689

063 – 8496906

Краљево
8. Шљеровић (Милисав) Мирјана Немањина 30/8 614234

065 – 9010111

Врњачка Бања
9. Маринковић (Никола) Милана Насеље Браће Јовановић 41 354426

064 – 1615224

Краљево
10. Џомбић Миле Цељска 2 375050066 – 375050 Краљево