Kандидати међу којима се спроводи изборни поступак

Интерни конкурс

Одлука

Одлука о комисији

пријава на конкурс

ИНТЕРНИ КОНКУРС – ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У

КРАЉЕВУ

ЛИСТА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

  1. Радно место секретар суда, у звању самосталног саветника: Кандидат под шифром пријаве VSKVIK301019SEK1;

 Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку:   

Драгана Симић из Краљева.

 

2. Радно место судијски помоћник, у звању самосталног саветника:

Кандидат под шифром VSKVIK301019POM1

Кандидат под шифром VSKVIK301019SEK2

Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку:

 1. Сања Сремчевић из Краљева

 2.Ивана Младеновић из Краљева