Виши суд у Краљеву

Карађорђева бр 5

Телефон: 036/313-353  036/313-354  Фаx: 036/333-231

e-mail: uprava@kv.vi.sud.rs

e-mail: radisa.marjanovic@kv.vi.sud.rs

Председник суда

Биљана Николић Телефон: 036/313-350

e-mail: biljana.nikolic@kv.vi.sud.rs

Напомена: рад са странкама уторком и петком од 13:00 до 14:00

Судска управа

Руководилац: Биљана Николић

Телефон: 036/313-353

e-mail: uprava@kv.vi.sud.rs

Кривично одељење

Руководилац: Милан Давидовић

Одељење судске праксе за кривичну материју

Руководилац: Драгица Панчић

Одељење судске праксе за грађанску материју

Руководилац: Верослава Костић

Грађанско одељење

Руководилац: Радојка Бажалац

Судска писарница

Руководилац: Милутин Отовић

Телефон: 036/321-531

e-mail: pisarnica@kv.vi.sud.rs

Време за посете странака: 07:30-15:30

Посебно одељење Вишег суда у Краљеву за сузбијање корупције

Председник: Милан Давидовић Телефон: 036/334-777, 334 -278, 334-552

e-mail: milan.davidovic@kv.vi.sud.rs

Судије посебног одељења Вишег суда у Краљеву за сузбијање корупције

Гордана Крстић

Ранко Радомировић

Предраг Бошковић

Кристина Деспотовић

Драган Урошевић

Срђан Ђукић

Судска писарница

Аница Војиновић Телефон: 036/334-777, локал 152  Фаx: 036/338-812

e-mail:  anica.vojinovic@kv.vi.sud.rs

Дактило биро

Телефон: 036/334-777, локал 186