Енглески језик

Србљак Миодраг Краљево Косовска 14 063/7348696 375-847
Стојковић Миланка Краљево Косте Поповића 17/1 064/1247529 354-098
Беатовић Митар Краљево Карађорђева 52 062/8247080 312-800
Вулић Петар Краљево Ратина 18 064/1160543 5461-099
Павловић Наташа Краљево Ц. Душана 84 /16 063/8010270
Мандушић Јасмина Краљево А. Мартиновића 19
Хамовић Јаворка Краљево Ц. Лазара 30
Радовановић Александра Врњ. Бања Кнеза Милоша С-8/12 064/1925318 615-760
Теодоровић Ивана Краљево Хиландарска 11 063/384-957 318-840
Тот Јелена Краљево Карађорђева 18/7 063/8328190 315-216
Ђоковић Невена Краљево Р.Вилотијевића2/32 064/2302018 323-873
Андрић Ана Краљево Хајдук Вељкова 85/13 063/317100 317-750

Француски језик

Рашковић Марија Краљево Карађорђева 77 354-014
Кораксић Радисав Краљево М.Пијаде 11 063/8840722 231-888
Поповић Светлана Краљево Т. Рајића 36/11 064/2094535 313-704
мр Станковић Јовица Адрани бр.329 064/3593050 841-457

Немачки језик

Вићентијевић Ивана Краљево Ц. Душана 94/А 063/1011791 399-900
Филиповић Татјана Краљево М. Великог50/И/2 064/241-8872 311-654
Дуњић Снежана В.Бања Доситејева 14 063/8293537 632-365

Италијански језик

Карапанџић Гордана Краљево Омладинска 32/4. 064/1308399 353-557
Каличанин Ружица Краљево М. Марића 6 065/65000006 391-015
Драгићевић Слађана М.Бања Туристичка 064/150-97-81
Петровић Петар Краљево Зелена Гора 30/7 063/364939 353-770
Јелена Спасојевић Ковачи Милке Боснић 18 066/2040608 372-549

Руски језик

Пантовић Емилија Краљево Карађорђева 34/2 064/3461300 233-631
Мареновић Татјана Краљево Жичка 22 064/3809242 361-167
Нацик Владимир Краљево Танаска Рајића 9 064/3299731 231-417

Пољски језик

Сеничић Елжбијета Краљево Цара Лазара 57 063/1029598 321-427

Румунски језик

Сувочесмаковић Слободан Краљево Југ Богданова 65/1-6 064/0864698 311-870

Латински језик

Маровић Добрила Краљево Југ Богданова 69/2

Грчки језик

Ђоковић Невена Краљево Р. Вилотијевића 2/32 064/2302018 323-873