Седиште Вишег суда у Краљеву налази се у судској згради у ул. Карађорђева 5.

У седишту суда налази се судска управа, кривично и грађанско одељење, одсек рачуноводства, одсек за аутоматску обраду података и друге пратеће службе, писарница са одсецима и пријемно одељење.

organizaciona_shema