Презиме и име адреса телефон град
1. Јеремић (Периша) Драгутин Југ Богданова 148/63 234223064 – 8333535 Краљево
2. Душкић (Велимир) Јаворка 5. Чибуковачка 6 354090064 – 6835513 Краљево
3. Ивановић (Јеврем) Радиша Врба 64 865523062 – 212085 Краљево
4. Кочовић (Радомир) Лела, Доситејева 3/5 317320064 – 30090008 Краљево