Презиме и име адреса телефон град
1. Ђорђевић (Видојко) Жарко, Ковачи, Радомира Тодоровића 21 379871

062 – 577055

Краљево
2. Петровић (Милош) Дејан, Ратина, Драгосињци 65 862361

064 – 1979693

Краљево
3. Петровић (Будимир) Србољуб, Цара Душана 20/7 312180

063 – 8180310

Краљево
4. Урошевић (Симо) Стаменко, Хиландарска 23 382113 Краљево
5. Медаревић (Драгиша) Милан, Карађорђева 92/2 354806

064 – 8011370

Краљево
6. Марковић (Зоран) Ненад, Чеде Васовића 10 355184

065 – 3218804

Краљево
7. Младеновић (Витомир) Мирослав Чеде Васовића 26 355378

064 – 3492606

Краљево
8. Петровић (Милан) Петар, Бошка Бухе 15 621357

064 – 3376772

Врњачка Бања
9.Цамагић (Милан) Славиша, Самоковска 137б 312072

063 – 8443173

Јошаницка Бања
10.Барлов (Вукашин) Недељко, Ђуре Ђукића 89с 373040

063 – 643386

Краљево
11.Делевић (Душан) Иван Карађорђева 222/3 5446163 064 – 8011405 Краљево
12.Лепојевић (Цветко) Момчило, Југ Богданова 23/2 321023

064 – 2172674

Краљево
13.Гордић (Славо) Радомир, Трг српских ратника 3/15 233995

064 – 2192201

Краљево
14.Бурмаз (Милан) Саша, Нема улице 139 421929

063 – 1097624

Вранеши
15.Милетић (Радомир) Иван, Ратина, Нема улице 192 862712

064 – 1472756

Краљево
16.Типсаревић (Радомир) Милорад , Проте Ненадића 10 311447

065 – 3114477

Краљево
17.Голубовић (Вуксан) Радослав , Рибница, Немањина 5 375585

064 – 8912242

Краљево
18.Вукадиновић Зоран Војводе Степе 29/10 314993

063 – 659431

Краљево