Презиме и име област адреса телефон град
1.Стојановић (Стојан) Зоран хирург, Рада Вилотијевића 3/22 318170063 – 608696 Краљево
2.Маринковић (Славко) Ивица хирург, 1. Српски устанак 15 352917064 – 1663741 Краљево
3. Рогановић (Мило) Мирко интерниста, Цара Душана 75 323747064 – 4800480 Краљево
4. Трифуновић (Цветко) Мирољуб оториноларинголог, Милентија Поповића 36 373878064 – 1267176 Краљево
5. Филиповић (Тиосав) Гојко Медицина рада, Филипа Кљајића 21 351848064 – 1308397 Краљево
6. Нешић (Никола) Димитрије ортопед, Обилићева 69 312820064 – 1265128 Краљево
7.Арсић (Веселин) Драган Ортопедски хирург, Цара Лазара 29/б 314041065 – 3388855 Краљево
8.Мрвић (Живојин) Зоран дечји уролог, хирург, Радничка 8 55553064 – 1164800 Краљево
9.Миловић (Милун) Срећко неуропсихијатар, П.Ненадовића 10/14 311015063 – 7163666 Краљево
10.Николић (Миленко)Мирослав хирург, Жича 233 V 5817143063 – 744898 Краљево
11.Бојовић (Миломир) Јован дечји хирург, Моше Пијаде 30/24 322454064 – 1692395 Краљево
12.Галић-Мрвић (Милутин) Верица медицина рада, Радничка 8 354449064 – 1528787 Краљево
13.Миљковић (Милутин) Зоран дечји хирург, 4. Краљевацки батаљон 35/7 312592063 – 318099063 – 581999 Краљево
14.Рогановић (Љубисав) Миланка акушерство и гинекологија, Цара Душана 75 323747064 – 6162200 Краљево
15.Лазаревић – Пејовић (Миломир) Нада неуропсихијатар, Крушевачка 16 616380064 – 1530191063 – 634336 Врњачка Бања
16.Вуковић (Радивоје) Михајло офтамолог, Бела Стена 10 – Баљевац 792064064 – 2533700 Краљево
17.Несторовић (Миломир) Слободан пластични хирург, 4. Краљевацки батаљон 35 312710063 – 655191 Краљево
18.Брадић (Блажо) Негослав неуропсихијатар, Цара Лазара 99 314186064 – 5355500 Краљево
19.Божовић (Милутин) Весна офтамолог, Његошева 2 351139064 – 1721884 Краљево
20.Рашковић – Бањанац (Слободан) Мирјана судска медицина, Главашева 2/1 314273064 – 2617593 Краљево
21.Кошанин (Милан) Зоран хирург, Насеље Браће Пирић 25 387355063 – 618476 Краљево
22.Костић (Светомир) Драгиша ортопедска хирургија и трауматологија, Хероја Маричића 103 314274063 – 601027 Краљево
23.Ђековић (Драган) Зорица психијатар, Насеље Моше Пијаде 33/8 314358064 – 2418945 Краљево
24.Раонић (Миле) Горан оториноларинголог, Николе Тесле 41/2 376055064 – 2210859 Краљево
25.Плавшић (Миодраг) Драган оториноларинголог, Војводе Путника 29/46 311719064 – 1570333 Краљево
26.Веселиновић  (Миодраг) Звонимир хирург, Скопљанска 19 231714063 – 607670 Краљево
27.Мијаљевић (Светло ) Василије оториноларинголог, Доситејева 260 381664063 – 7711517 Краљево
28.Пантовић (Светомир) Зоран неуролог, Југ Богданова 69/15 323403064 – 2211323 Краљево
29.Драгојловић (Саво) Милан неуролог, Моше Пијаде 25/64 381474062 – 341134 Краљево
30.Вукадиновић (Лазар) Весна неуропсихијатар, Вељка Влаховића 29/15 312110063 – 617427 Краљево
31.Ђордевић (Рајко) Сузана психијатар Хероја Маричића 77/7 311718,301795064 – 9529878 Краљево
32.Илић (Здравко) Ана неуролог, Карађорђева 16 231674064 – 2372411 Краљево
33.Ковачевић (Владимир) Милица неуролог, Вељка Влаховића 33/3/7 311396064 – 1231345 Краљево
34.Јовашевић (Ђорђе) Љубиша ортопедска хирургија и трауматологија, Матарушка Бања, Обилићева 1 411475064 – 8912015 Краљево
35.Веселиновић(Милорад)Звонимир хирург, Скопљанска 19  231714063 – 607670 Краљево
36.Ђокић (Томислав) Бранко неуролог, Хероја Маричића 67 317190064 – 8742625 Краљево
37.Анђелковић Снежана Интерна медицина хематологија Томислава Андрића Ђигија 39П/22 314220064 – 2722134 Краљево
38.Велимировић-Белоица Славица Гинекологија и акушерство Ж.Ваљаревића 11 6173170631127314 Врњачка Бања
39. Љубисављевић Рашо хирург, Хероја Маричића 22/15 314277064-1701616 Краљево
40. Шиљковић Мирјана Логопед, Радоја Домановића 10 354855064-2617053 Краљево