Презиме и име адреса телефон град
1. Мајкић (Лаза) Славко Руђинци 462 615881064 – 2031325 Врњачка Бања
2. Дедовић (Владислав) Богић, Нема улице 105,Жича 5416260069 – 8703129 Краљево
3. Марјановић (Милан) Раде Зелена Гора 41/27 356-005064 – 1166911 Краљево
4. Савићевић (Саво) Зоран Карађорђева 9/ИИ/11 323812065 – 2021220 Краљево
5. Савковић (Миленко) Миле Жича 397 383488064 – 6175273 Краљево
6. Ивановић (Милисав) Радан Октобарских жртава 51 332982064 – 8190049 Краљево
7. Миликић (Вукашин) Миливоје Милоша великог 33/ИИ-15 353417064 – 2616866 Краљево
8. Миловановић (Милош) Никола Ђуре Дукића 50Е 373073063 – 8731171 Краљево
9. Кочевицћ (Милош) Милорад Милоша великог 50/1/2/3 231756064 – 1979977 Краљево
10. Поповић (Давид) Перица Моше Пијаде 11/4 231542063 – 8321141 Краљево
11 Цветков (Никола) Горан Четврта црногорска 34 375058064 – 8238506 Краљево
12.Јовановић (Милентије) Зоран Олге Милутиновић 12 381476,316530,064-1209068,0648514600 Краљево
13.Бишевац Радослав Ђуре Дукића 58 373003

063-1114053

Краљево
14.Веселиновић Зорица Краљевачка 7а 615612

063-1037945

Врњачка Бања
15.Велимоновић Десимир Четврта власовска 61 732426

064-1666647

Рашка
16.Вучић Мирослав Штулац 216 65323

0641394833

Врњачка Бања
17.Јеначковић Миодраг Доситејева 3/1 323941

063-683726

Краљево
18.Петровић Радован Насеље Моша Пијаде 27/90 334156

0637580104

Краљево
19.Симовић Радојица Србе Јовановића 27 734049

062668691

Рашка
20.Стојановић Вукоје Ђуре Дукића 87л 371867

0641231202

Краљево
21.Чубрић Никола Војводе Степе 14/14 324496

0691180664

Краљево