Презиме и име адреса телефон град
1. Витковић (Милорад) Војислав 9. маја 2 371650064 – 4474405 Краљево
2. Обрадовић(Драгослав) Андрија Јове Курсуле 7 5411245063 – 8032181 Матарушка Бања
3. Трифуновић (Радован) Драган Милочај 379 855692064 – 6531230 Краљево
4. Белчевић (Славомир) Миломир Војводе Степе 19 312020064 – 8333512 Краљево
5. Петровић (Милорад) Небојша Филипа Вишњића 13 – Ковачи 362184064 – 3732145 Краљево
6. Диздаревић (Милорад) Миленко Зелена гора 30/11 352352064 – 6121923 Краљево
7. Трифуновиц (Тодор) Мирослав Цара Душана 27/6 236013064 – 8397586 Краљево
8.Луковић (Драгиша) Захарије 4. Краљевачки батаљон 19а/8 312850 Краљево
9.Бацковић (Петар) Радивоје  Првомајска 20а/12 621470065 – 8280985 Врњачка Бања