Презиме и име адреса телефон град
1.Ћировић (Љубиша) Бранка Предрага Вилимоновића 67 738480064 -1739244 Рашка
2.Обрадовић Цвијета Јована Курсуле 7 5411245

062-241878

Матарушка Бања
3.Соколовић (Радоња) Драгана Зелена Гора 19/1-15 312544 Краљево
4.Бежановић (Сенадин) Зоран Гочка 49 621857063 -8544058 Врњачка Бања
5.Топаловић (Драгомир) Срећко Душана Карапанџића 19 621495064 -1551973 Краљево
6.Петровић (Живорад) Андрија Мајке Јевросиме 17  366296064 – 3841911 Краљево
7.Радовановић (Милорад) Љуборад Обилићева 22/2-8 234320064 – 5000707 Краљево
8.Ракоњац (Ранко) Радолија Трећа Санџачка 1а  373441063 – 623299 Краљево
9.Маричић (Милољуб) Снежана Ратка Павловића 21  352783064 – 1993088 Краљево
10.Величковић (Ристо) Вук Милоша Црњанског 6  232100064 – 6406224 Краљево
11.Пантовић (Мартин) Весна Насеље Моше Пијаде 31/3/13 324100063 – 362005 Краљево
12.Радивојевић (Милен) Србислав др Љубинко Ђорђевић 31 615035064 – 3486673 Врњачка Бања
13.Поповић (Душан ) Драгица 16.октобар 7 234074063 – 8618954 Краљево
14.Ђорђевић (Живко) Вукоје Рај 26 613306062 – 270459 Врњачка Бања
15.Андријанић (Михајло) Љиљана Косовска 25/6 232249063 – 641587 Краљево
16.Савић (Новица) Радојка Мила Марића 12 392532065 – 6558790 Краљево
17.Јоковић (Живадин) Иван Стара Стругара П+8/36 736751064 – 1283261 Рашка
18.Узуновић (Радомир) Гордана Велибора Марковића 16/13 622390064 – 8827735 Врњачка Бања
19.Зарић (Милош) Мирјана Олимпијска 203  612285065 – 5612285 Рудинци
20.Жупац (Милован) Драгана Рудинци 405 5469087064 – 3211235 Врњачка Бања
21.Вуковић (Мане) Весна  Нушићева 3 311607063 – 353603 Краљево
22.Бандовић (Хранислав) Драгица Хероја Маричића 79/ИИ-11 321842 Краљево
23.Вучинић-Покимица (Станиша) Сања Зелена гора 39/35 355592 Краљево
24.Вукић Реља (Душан) Мирјана Проте Ненадовића 2/23 231021064 – 8155471 Краљево
25.Вилимановић (Вук) Гордана Саве Ковачевића 12 354799063 – 481056 Краљево
26.Станишић (Синиша) Зоран Иве Андрића 31 375498064 – 8912219 Краљево
27.Дунић (Радомир) Зоран Ново Село 944 613301064 – 8827706 Врњачка Бања
28.Новаковић (Видосав) Милан Драгосињци 137А 861599064 – 1153260 Краљево
29.Ђурђевић (Драгомир) Дрина Трг српских ратника 3/2 321660063 – 336860 Краљево
30.Бандовић (Драган) Сладана Хајдук Вељкова 36/12 324585065 – 6166476 Краљево
31.Белоица (Стеван) Мирјана Доситејева 3/7 323499064 – 8464080 Краљево
32.Марковић (Велимир) Драган Трг српских ратника 3/2-23   321888064 – 1251790 Краљево
33.Влашић (Јарослав) Гордана Поцерска 19 311-485060 – 7555522 Краљево
34.Вучковић (Петко) Олга В.Степе7/19 313950065 – 3139500 Краљево
35.Вуловић (Рајко) Петар Југ Богданова 65/1-24  322025064 – 1570212 Краљево
36.Стаматовић (Павле) Јелена Титоградска 3  312761064 – 8489602 Краљево
37.Трифуновић (Томислав) Јасмина Јастребачка 22 612714064 – 8827700 Врњачка Бања
38.Шормаз (Драгослав) Снежана Сирча 190 231046064 – 8155445 Краљево
39.Милошевић (Миломир) Драган Кабларска 6 398831063 – 6111192 Краљево
40.Стефановић (Василије) Милан Карађорђева 94/4 354713063 – 7057834 Краљево
41.Павловић (Тодосије) Драгиша  Стара Стругара 1/6 736684063 – 7026300 Рашка
42.Андријанић(Живота) Александар Стара Стругара 2/14   Рашка
43.Рајичић (Драган) Милутин Хајдук Вељкова 87 323411063 – 660392 Краљево
44.Вукобрат (Милутин) Олга Нишка 4 324620063-8083747 Краљево
45.Вучетић(Радомир)Миодраг Гаврила Принципа 20   Краљево
46.Aндријанић (Живота)Александар Стара Стругара 2/14 733641

064-6396233

Рашка
47.Аритоновић Гордана Пљакина 12 336582

64-6532774

Краљево
48.Банковић Велизар Ковачи,Милентије Поповића 5 3733

065-6056930

Краљево
49.Бишевац Цвета Ћуре Дукића 58 373003

060-0373003

Краљево
50.Вранић Бранислав Првог српског устанка 7 201671

064-1021420

Краљево
51.Вујадиновић Драган Цара Душана 83/3 201741

063-339692

Краљево
52.Дунић Викторина Ново Село 944 613301

064-6596199

Врњачка Бања
53.Ђорђевић Милена Ибарска 44/2/8 335491

064-1444668

Краљево
54.Зечевић Драгован Насеље Моше Пијаде 2/16 324719

062-587763

Краљево
55.Ивановић Жељко Косовска 25/6 066-217500 Врњачка Бања
56.Краљевић Дарко Октобарских Жртава 11/2 335767

063-8881098

Краљево
56.Крстић Снежана Војводе Путника 12/11/53 324270

063-513023

Краљево
57.Марић Дејан Вељка Влаховића 33/1/4 311311

066-065066

Краљево
58.Медаревић Александар Танаска Рајића 12А/V/26 323933

064-6531219

Краљево
59.Милојичић Горица Доситејева 13/8 381505

064-4461966

Краљево
60.Милосављевић Славиша Насеље Моше Пијаде 33/36 362137

064-1368166

Краљево
61.Петковић Радмила Насеље Моше Пијаде 36/24 331770

064-8423548

Краљево
62.Петровић Мирко Цара Душана 35/23 311621

064-3244577

Краљево
63.Радичевић Милена Радуловићева 1/10 356515

063-668515

Краљево
64.Ракоњац Милољуб Трећа Санџачка 1/А 373441

063-8295658

Краљево
65.Србљак Мирјана Косовска 14 375862

063-668353

Краљево
66.Тасић Милорад Драгослава Богавца 12 311361

0643-2976555

Краљево
67.Тодоровић Александар Конвалучка 6 392980

060-6397063

Краљево