Презиме и име адреса телефон град
1. Милетић – Миладиновић (Драгољуб) Данијела, 4. Краљевачког батаљона 25/33  318 000063 – 8611671 Краљево