Презиме и име адреса телефон град
1. Чапрић (Слободан) Александар Хероја Маричића 95/22 234461063 – 8317568 Краљево
2. Пећанац (Чедо) Драган Доситејева 1 612700

063 – 617528

Врњачка Бања
3. Ружичић (Добривоје) Мирослава Солунских ратника 4/23 391381064 – 2211259 Краљево
4. Миладиновић (Адам) Милорад 4. краљевачки батаљон 25/32 318000063 – 618195 Краљево
5.Драгојловић (Стеван) Милоје Карађорђева 20/15 311106064 – 2019332 Краљево
6.Аврамовић (Роксанда) Александар Цара Лазара 66/2/11 316333063 – 608018 Краљево
7.Мијајловић Марица Његошева 3/6 324901063 – 8237309 Краљево