Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

 Сходно члану 23 став 3 Закона о уређењу судова у Вишем суду у Краљеву формирана је Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима.

 Уколико сте сведок или жртва кривичног дела, имајте на уму да Ваше сведочење може помоћи утврђивању истине као и да својим исказом можете помоћи да одговорни буду изведени пред лице правде. Ваш исказ помоћи ће судијама да расветле догађаје и донесу правичну пресуду.

 Сврха рада службе је да обезбеди услове за сигурно и безбедно сведочење и помогне оштећенима и сведоцима да превазиђу негативна осећања у вези са њиховим учешћем у кривичном поступку.

 Служба при Вишем суду у Краљеву даје објашњења о улози сведока у судском поступку, објашњава начин на који се постављају питања, одговара на Ваша питања у вези са радом суда и поступком, објашњава правну терминологију, помаже да наплатите трошкове доласка, а службеник подршке присуствује и суђењима уколико сведоци и оштећени то желе. У суду ради пријема сведока и оштећених постоји посебна просторија (канцеларија бр. 43).

 Контакт и информације о раду Службе

 Давор Мркоњић – судијски помоћник

 e-mail: uprava@kv.vi.sud.rs

 контакт телефон: 036/313-353; 064/8219-469