Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије - 2020

Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала – 2020

Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије – 2019

Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала – 2019

Јавна набавка мале вредности – набавка рачунарске опреме – 2018

Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије – 2018

Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала – 2018

 

Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије – 2017

 

 

Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала – 2017

 

Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала – 2016

 

Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала – 2015

 

 

Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала – 18.02.2014