Презиме и име адреса телефон град
1. Шаренац (Милош) Зоран Моше Пијаде 35-1/13 323069

064 – 9984741

Краљево
2.Илић-Мршовић (Предраг) Ивана Драгојла Дудића 22 231362

063 – 8496907

Краљево
3.Матовиц (Братислав) Казимир Чика Љубина 5/2/6 321-562

0648247504

Краљево