Презиме и име адреса телефон град
1.Чорбић (Драгиша) Драган Доситејева 162/2 381775

064 – 9388149

Краљево
2.Лазаревић (Срећко) Живка Кованлук, Кованлучка 119 443373,308738

063 – 324725

Краљево
3.Миљковић (Стеван) Чедо Чибуковачка 22 387294

064 – 1224436

Краљево
4.Вранић (Селимир) Раде Насеље Моше Пијаде 38/6 311344

064 – 8155450

Краљево
5.Ракитић (Славомир) Милош Николе Алковића 46 735393

064 – 3116019

Рашка
6.Младеновиц (Мирослав) Владимир Солидарност 9/16 615419

064 – 2126034

Врњачка Бања
7. Радосављевић (Коста) Горан Насеље Моше Пијаде 31/4/16 234033

063 – 8667272

Краљево
8. Шолајац Видан Зелена Гора 24/25 5355103

064- 1528515

Краљево
9. Јовановић Славко Ратина 248 5110072

064- 2580214

Краљево